OGŁOSZENIE

pomoczywnosciowaOBRAZ

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raniżowie informuje, że w dniu 16 grudnia 2016r. w godzinach 12.00-16.00 będą wydawane artykuły spożywcze dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej będzie przekazywana osobom i ich rodzinom jeśli spełniają kryteria kwalifikowalności do statusu najbardziej potrzebujących tj. znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. 

Podstawą do otrzymania pomocy jest skierowanie wystawione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie.

                                                                                                              Józefa Kochanowicz

                                                                                                              Kierownik GOPS

 

_______________________________________________________________________

 

 

Informacja

 

Przypominamy, że faktury i rachunki (opisane i podpisane na odwrocie) jako dowody poniesionych kosztów do stypendium szkolnego należy złożyć do 13 grudnia 2016 r.

Faktury są przyjmowane w Urzedzie Gminy Raniżów: GOPS pokój nr 3.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 17 22-85-506

 

_______________________________________________________________________

Ogłoszenie

ogłoszenie GOPS

INFORMACJA

 

Przypominamy, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 przyjmowane są do 30.11.2016 r.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w miesiącu listopadzie 2016 r., świadczenie rodzinne za ten miesiąc zostanie wypłacone w grudniu 2016 r. z wyrównaniem.

Świadczenie rodzinne przyznawane na podstawie wniosków złożonych po 30.11.2016 r. będą przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski są przyjmowane w Urzedzie Gminy Raniżów: pokój nr 2.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 17 22-77-284

 

 

_______________________________________________________________________

Ogłoszenie

informacja na stronę internetową

Ogłoszenie

informacja na strone internetowa

Ogłoszenie

informacja na strone

Ogłoszenie - 500+

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raniżowie przypomina, że z dniem 1 lipca 2016 r. włącznie upływa termin przyjmowania wniosków na Świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) z możliwością wyrównania świadczenia od 1 kwietnia 2016 r. W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. świadczenie wychowawcze będzie wypłacane począwszy od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski wraz z dokumentami należy składać w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Raniżów w godzinach od 7.30 do 15.30 .

Ogłoszenie

warsztaty

Ogłoszenie

ogłoszenie

Więcej artykułów…

  1. Ogłoszenie