Nowy okres zasiłkowy - świadczenie wychowawcze

500

  • NOWY OKRES ZASIŁKOWY– ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
  • ·

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raniżowie informuje, że od 1 lipca 2018 r. można składać wnioski

o ustalenie prawa do Świadczeń Wychowawczych (tzw. 500+)

na okres zasiłkowy 2018/2019 wyłącznie drogą elektroniczną.

Rodziny, które będą chciały ubiegać się o świadczenie 500+ drogą elektroniczną, mają do wyboru trzy kanały online – wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Wnioski o ustalenie prawa do Świadczeń Wychowawczych (tzw. 500+) na nowy okres zasiłkowy w formie tradycyjnej (papierowej) przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018 r.

Wnioski wraz z dokumentami należy składać w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Raniżów w godzinach od 7.30 do 15.30.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli miesięczny dochód rodziny z roku 2017 w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.
Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli miesięczny dochód rodziny z roku 2017

w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.   

 

 Więcej informacji pod numerem telefonu: 17 22 772 84.