warsztaty kulinarne 14 stycznia 2019

 

GOPS w Raniżowie informuje, że w dniu 14 stycznia 2019 r.

w godz.  16:00 – 18:00 w Urzędzie Gminy (sala nr 1)

w Raniżowie odbędą się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

w Podprogramie 2018.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu.

W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapraszamy!

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

warsztaty kulinarne

GOPS w Raniżowie informuje, że w dniu 29 listopada 2018 r.

w godz.  16:00 – 18:00 w Urzędzie Gminy (sala nr 1)

w Raniżowie odbędą się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

w Podprogramie 2018.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu.

W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapraszamy!

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

pomoc żywnościowa 2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

      Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raniżowie informuje, że w dniu 26 października 2018 r. w godzinach 10.00-16.00 będą wydawane artykuły spożywcze dla osób najbardziej potrzebujących

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018.

   Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej będzie przekazywana osobom i ich rodzinom jeśli spełniają kryteria kwalifikowalności do statusu najbardziej potrzebujących tj. znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. 

     Podstawą do otrzymania pomocy jest skierowanie wystawione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie.

                                                                        Józefa Kochanowicz

                                                                             Kierownik GOPS

pomoc żywnościowa 2018

O G Ł O S Z E N I E

            Wójt Gminy Raniżów informuje, że zostanie pozyskana żywność z Banku Żywności dla osób najbardziej potrzebujących    z terenu gminy.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 26.10.2018r. w celu weryfikacji uprawnień i uzyskania „Skierowania”.

            Z pomocy może skorzystać osoba samotnie gospodarująca z dochodem nie wyższym niż 1402,00lub rodzina, w której dochód na osobę nie przekracza 1056,00 zł przy jednoczesnym wystąpieniu powodu do udzielenia pomocy określonym w ustawie o pomocy społecznej.

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Loga na strony intrnetowe

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

 1. a)
 2. b)racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. c)przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. d)prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Czytaj więcej: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PODPROGRAM 2017

PODPROGRAM 2017 – efekty

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie z terenu województwa podkarpackiego przy współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • 3.Pomoc żywnościowa trafiła do 300 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa podkarpackiego.
 • 4.Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • - 15,363 ton żywności;
 • - 1.200 paczek żywnościowych.
 • 5.W ramach Podprogramu 2017 dla 28 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 6 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

• Dietetyczne – 1 spotkanie dla 17 uczestników

• Kulinarno-dietetyczne - 1 spotkanie dla 11 uczestników

 

                                                             Kierownik GOPS

                                                             Józefa Kochanowicz

 

DOBRY START - 300+

 

NOWE ŚWIADCZENIE – „DOBRY START” ( 300+ )

 

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku w kwocie 300,00 zł

na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci uczące się

w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne

(tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie informuję, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” w formie tradycyjnej (papierowej) przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018 r.

do 30 listopada 2018 r. w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Raniżów w godzinach od 7.30 do 15.30

 

Od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. wniosek o ustalenie prawa

do świadczenia „Dobry Start” można złożyć w formie elektronicznej (online) za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej.

Dokumenty do pobrania:

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 17 22 772 84

oraz na www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Nowy okres zasiłkowy - świadczenie wychowawcze

500

 • NOWY OKRES ZASIŁKOWY– ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
 • ·

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raniżowie informuje, że od 1 lipca 2018 r. można składać wnioski

o ustalenie prawa do Świadczeń Wychowawczych (tzw. 500+)

na okres zasiłkowy 2018/2019 wyłącznie drogą elektroniczną.

Rodziny, które będą chciały ubiegać się o świadczenie 500+ drogą elektroniczną, mają do wyboru trzy kanały online – wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Wnioski o ustalenie prawa do Świadczeń Wychowawczych (tzw. 500+) na nowy okres zasiłkowy w formie tradycyjnej (papierowej) przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018 r.

Wnioski wraz z dokumentami należy składać w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Raniżów w godzinach od 7.30 do 15.30.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli miesięczny dochód rodziny z roku 2017 w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.
Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli miesięczny dochód rodziny z roku 2017

w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.   

 

 Więcej informacji pod numerem telefonu: 17 22 772 84.

pomoc żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

      Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raniżowie informuje, że w dniu 21 maja 2018 r. w godzinach 12.00-15.30 będą wydawane artykuły spożywcze dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016.

   Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej będzie przekazywana osobom i ich rodzinom jeśli spełniają kryteria kwalifikowalności do statusu najbardziej potrzebujących tj. znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. 

     Podstawą do otrzymania pomocy jest skierowanie wystawione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie.

                                                                        Józefa Kochanowicz

                                                                             Kierownik GOPS

warsztaty kulinarno - dietetyczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie informuje, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. w godz.  16:00 – 18:00

w Urzędzie Gminy ( sala nr 1 ) w Raniżowie odbędą się warsztaty kulinarno - dietetyczne

jako działanie towarzyszącew ramach Programu

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy

Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.


Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu.

W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapraszamy!