Pomoc Żywnościowa 2020

O G Ł O S Z E N I E

            Wójt Gminy Raniżów informuje, że zostanie pozyskana żywność z Banku Żywności dla osób najbardziej potrzebujących z terenu gminy.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 14.02.2020r. w celu weryfikacji uprawnień i uzyskania „Skierowania”.

            Z pomocy może skorzystać osoba samotnie gospodarująca z dochodem nie wyższym niż 1402,00lub rodzina, w której dochód na osobę nie przekracza 1056,00 zł przy jednoczesnym wystąpieniu powodu do udzielenia pomocy określonym w ustawie o pomocy społecznej.