DOŻYWIANIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że nadal są przyjmowane podania o dożywianie dzieci w szkołach w roku szkolnym 2017/2018.

Do napisanego podania (które musi zawierać dane dziecka i rodzaj szkoły do której uczęszcza) należy dołączyć dokumenty potwierdzające wszystkie dochody członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, opłaconą składkę KRUS, zaświadczenia lekarskie w sytuacji długotrwałej choroby lub orzeczenia o niepełnosprawności.