NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

I OBYWATELSKA

na terenie powiatu kolbuszowskiego


zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1255 z 2016 r. poz. 1860)

świadczona jest przez

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju

Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”

ul. Jana Pawła II 8

36-100 Kolbuszowa

pokój nr 9

 

HARMONOGRAM ŚWIADCZENIA PORAD PRAWNYCH DOSTĘPNY JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ:

 

http://www.nil.kolbuszowa.pl/oferta/bezplatne-porady-prawne