Informacja

W dniach 11-12 grudnia 2014 r. dla dwunastu uczestników projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Raniżów”, którzy zakończyli szkolenia zawodowe, zorganizowane zostały warsztaty z zakresu założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy zapoznali się z podstawami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej, formami pozyskiwania kapitału niezbędnego do uruchomienia przedsiębiorstwa, czy tworzenia biznesplanu.

Szkolenie to było ostatnim z zaplanowanych na ten rok szkoleniem dla uczestników tegorocznej edycji projektu systemowego realizowanego przez GOPS i współfinansowanego ze środków UE.

                                                                                              Kierownik GOPS

                                                                                              Józefa Kochanowicz

 • IMG_1073_1024x683
 • IMG_1074_1024x683
 • IMG_1075_1024x683
 • IMG_1077_1024x683
 • IMG_1078_1024x683
 • IMG_1079_1024x683

Podstawy księgowości

W ramach realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Raniżów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w dniach od 6 listopada 2014 r. do 9 grudnia 2014 r. odbywał się kurs „Podstawy księgowości” dla jednego uczestnika projektu.

Pan Aleksander dojeżdżał na zajęcia do Kolbuszowej przez 16 dni. Otrzymał zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, objęty był wyżywieniem. Kurs w wymiarze 124 godzin dydaktycznych zakończył pozytywnie zdanym egzaminem.

                                                                       Kierownik GOPS

                                                                       Józefa Kochanowicz

 • IMG_1047
 • IMG_1067

Spawacz

W dniach od 9 września 2014 r. do 7 listopada 2014 r. jeden z uczestników projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Raniżów” podnosił swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursie SPAWACZ ELEKTRYCZNY SPOIN PACHWINOWYCH I CZOŁOWYCH BLACH I RUR.

Ten najdłuższy, bo trwający 350 godzin kurs realizowany był w Rzeszowie. Uczestnik miał zwrócone koszty dojazdu, zapewnione wyżywienie, odzież ochronną i materiały szkoleniowe.

                                                                                  Kierownik GOPS

                                                                                  Józefa Kochanowicz

 

 • WP_20141202_001

Kurs ECDL

W dniach od 19 września 2014 r. do 25 listopada 2014 r. odbywał się Kurs ECDL na poziomie podstawowym. Wzięło w nim udział 2 osoby – uczestnicy projektu „Czas na aktywność w gminie Raniżów”.

Kurs w wymiarze 132 godzin odbywał się w Kolbuszowej. Uczestnicy zakończyli go zdając pozytywnie wszystkie wybrane egzaminy wewnętrzne i zewnętrzne. Podczas kursu objęci byli wyżywieniem, otrzymali materiały szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu.

                                                                                              Kierownik GOPS

                                                                                              Józefa Kochanowicz

 • IMG_1049
 • IMG_1050
 • IMG_1052
 • IMG_1066