Kurs ECDL

W dniach od 19 września 2014 r. do 25 listopada 2014 r. odbywał się Kurs ECDL na poziomie podstawowym. Wzięło w nim udział 2 osoby – uczestnicy projektu „Czas na aktywność w gminie Raniżów”.

Kurs w wymiarze 132 godzin odbywał się w Kolbuszowej. Uczestnicy zakończyli go zdając pozytywnie wszystkie wybrane egzaminy wewnętrzne i zewnętrzne. Podczas kursu objęci byli wyżywieniem, otrzymali materiały szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu.

                                                                                              Kierownik GOPS

                                                                                              Józefa Kochanowicz

  • IMG_1049
  • IMG_1050
  • IMG_1052
  • IMG_1066