Ogłoszenie

zaktualizowany wzór informacji na str. internetową

Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raniżowie informuje, że w dniu 21 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w Pizzerii Black Jack w Raniżowie odbędzie się spotkanie podsumowujące 2,5 letnią realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Raniżów”.

W związku z tym zapraszamy wszystkich, którzy w latach 2013 – 2015 byli uczestnikami w/w projektu.

                                                                                  Kierownik GOPS

                                                                                  Józefa Kochanowicz

Informacja - stypendium

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WNIOSKI DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raniżowie w dniach

DO 15 WRZEŚNIA 2015 r.

Wydatki kwalifikowane do STYPENDIUM SZKOLNEGO

w roku szkolnym 2015/ 2016

Þ   rachunki za książki i artykuły szkolne- od lipca 2015 r.,

Þ   rachunki za obuwie sportowe, odzież sportową, abonament internetowy oraz inne wydatki związane z procesem edukacyjnym ucznia- od września 2015 r. ( uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- od października 2015 r.)

Þ   bilety miesięczne ( w części nie pokrytej dodatkiem ze świadczeń rodzinnych)- od września 2015 r.( uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- od października 2015 r.)

Wydatki:

 1. podręczniki szkolne, lektury,
   1. pomoce dydaktyczne (słowniki, encyklopedie, atlasy, itp,
   2. artykuły szkolne (np. piórnik, bloki, zeszyty, przybory piśmiennicze itp.)
   3. plecak szkolny,
   4. obuwie sportowe, strój sportowy,
   5. przybory do nauki zawodu (np.mikroskop, luneta, itp.),
   6. komputer, części do komputera, drukarka, papier do drukarki, tusz do drukarki, itp.,
   7. koszt abonamentu internetowego,
   8. koszt zajęć szkolnych wykraczających poza ramowy plan nauczania (np. nauka pływania, nauka gry na instrumencie),
   9. koszt wycieczek edukacyjnych organizowanych przez szkołę, „zielona szkoła”.

Uwaga!

Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, kiedy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate).

Zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, obuwie) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie jest finansowany w ramach stypendium szkolnego.


Szczegółowe informacje:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie, nr tel. 17 22 85 506.

Informacja

W ramach realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Raniżów” w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2015 r. Pani Dominika odbywała staż zawodowy w Sklepie Spożywczo-Przemysłowym.

Przez okres 3 m-cy Pani Dominika zdobywała umiejętności w zawodzie kasjer-sprzedawca, po uprzednim ukończeniu szkolenia z tej dziedziny. Zakończyła staż z pozytywną opinią pracodawcy.

                                                                       Kierownik GOPS

                                                                       Józefa Kochanowicz

Zakończenie kursu

Dobiegł końca ostatni kurs zawodowy, realizowany w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Raniżów”. Szkolenie pod nazwą „Kierowca wózków jezdniowych” realizowane było w Kolbuszowej i trwało 68 godz. Uczestnikiem szkolenia był, mężczyzna, który systematycznie uczestniczył w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Objęty był wyżywieniem, otrzymał zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe i odzież ochronną.

                        Kierownik GOPS Raniżów

                        Józefa Kochanowicz

 • IMG_3388
 • IMG_3390
 • IMG_3392
 • IMG_3408