Informacja - podstawy księgowości - kadry

W ramach realizacji projektu systemowego  „Czas na aktywność w gminie Raniżów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w dniach od 25 maja do 19 czerwca 2015 roku odbywał się kurs „Podstawy księgowości + kadry” dla jednej uczestniczki projektu.

Pani Anna dojeżdżała na zajęcia do Kolbuszowej przez 18 dni. Otrzymała zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, objęta była wyżywieniem. Kurs w wymiarze 144 godzin dydaktycznych zakończyła pozytywnie zdanym egzaminem.

                                                                       Kierownik GOPS

                                                                       Józefa Kochanowicz

  • IMG_3187
  • IMG_3221
  • IMG_3222