Informacja - stypendium

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WNIOSKI DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raniżowie w dniach

DO 15 WRZEŚNIA 2015 r.

Wydatki kwalifikowane do STYPENDIUM SZKOLNEGO

w roku szkolnym 2015/ 2016

Þ   rachunki za książki i artykuły szkolne- od lipca 2015 r.,

Þ   rachunki za obuwie sportowe, odzież sportową, abonament internetowy oraz inne wydatki związane z procesem edukacyjnym ucznia- od września 2015 r. ( uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- od października 2015 r.)

Þ   bilety miesięczne ( w części nie pokrytej dodatkiem ze świadczeń rodzinnych)- od września 2015 r.( uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- od października 2015 r.)

Wydatki:

 1. podręczniki szkolne, lektury,
   1. pomoce dydaktyczne (słowniki, encyklopedie, atlasy, itp,
   2. artykuły szkolne (np. piórnik, bloki, zeszyty, przybory piśmiennicze itp.)
   3. plecak szkolny,
   4. obuwie sportowe, strój sportowy,
   5. przybory do nauki zawodu (np.mikroskop, luneta, itp.),
   6. komputer, części do komputera, drukarka, papier do drukarki, tusz do drukarki, itp.,
   7. koszt abonamentu internetowego,
   8. koszt zajęć szkolnych wykraczających poza ramowy plan nauczania (np. nauka pływania, nauka gry na instrumencie),
   9. koszt wycieczek edukacyjnych organizowanych przez szkołę, „zielona szkoła”.

Uwaga!

Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, kiedy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate).

Zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, obuwie) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie jest finansowany w ramach stypendium szkolnego.


Szczegółowe informacje:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie, nr tel. 17 22 85 506.