Nowy okres zasiłkowy - świadczenie wychowawcze

500

  • NOWY OKRES ZASIŁKOWY– ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
  • ·

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raniżowie informuje, że od 1 lipca 2018 r. można składać wnioski

o ustalenie prawa do Świadczeń Wychowawczych (tzw. 500+)

na okres zasiłkowy 2018/2019 wyłącznie drogą elektroniczną.

Rodziny, które będą chciały ubiegać się o świadczenie 500+ drogą elektroniczną, mają do wyboru trzy kanały online – wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Wnioski o ustalenie prawa do Świadczeń Wychowawczych (tzw. 500+) na nowy okres zasiłkowy w formie tradycyjnej (papierowej) przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018 r.

Wnioski wraz z dokumentami należy składać w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Raniżów w godzinach od 7.30 do 15.30.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli miesięczny dochód rodziny z roku 2017 w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.
Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli miesięczny dochód rodziny z roku 2017

w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.   

 

 Więcej informacji pod numerem telefonu: 17 22 772 84.

pomoc żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

      Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raniżowie informuje, że w dniu 21 maja 2018 r. w godzinach 12.00-15.30 będą wydawane artykuły spożywcze dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016.

   Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej będzie przekazywana osobom i ich rodzinom jeśli spełniają kryteria kwalifikowalności do statusu najbardziej potrzebujących tj. znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. 

     Podstawą do otrzymania pomocy jest skierowanie wystawione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie.

                                                                        Józefa Kochanowicz

                                                                             Kierownik GOPS

warsztaty kulinarno - dietetyczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie informuje, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. w godz.  16:00 – 18:00

w Urzędzie Gminy ( sala nr 1 ) w Raniżowie odbędą się warsztaty kulinarno - dietetyczne

jako działanie towarzyszącew ramach Programu

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy

Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.


Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu.

W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapraszamy!

warsztaty

GOPS w Raniżowie informuje, że w dniu 21 marca 2018 r.

w godz.  16:00 – 18:00 w Urzędzie Gminy ( sala nr 1 )

w Raniżowie odbędą się warsztaty dietetyczne

jako działanie towarzyszącew ramach Programu

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy

Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.


Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu.

W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapraszamy!

Aktualności

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

      Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raniżowie informuje, że w dniu 12 marca 2018 r. w godzinach 12.00-16.00 będą wydawane artykuły spożywcze dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016.

   Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej będzie przekazywana osobom i ich rodzinom jeśli spełniają kryteria kwalifikowalności do statusu najbardziej potrzebujących tj. znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. 

     Podstawą do otrzymania pomocy jest skierowanie wystawione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie.

 

                                                                        Józefa Kochanowicz

                                                                             Kierownik GOPS