INFORMACJA

 

Przypominamy, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 przyjmowane są do 30.11.2016 r.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w miesiącu listopadzie 2016 r., świadczenie rodzinne za ten miesiąc zostanie wypłacone w grudniu 2016 r. z wyrównaniem.

Świadczenie rodzinne przyznawane na podstawie wniosków złożonych po 30.11.2016 r. będą przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski są przyjmowane w Urzedzie Gminy Raniżów: pokój nr 2.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 17 22-77-284

 

 

_______________________________________________________________________

Ogłoszenie

informacja na stronę internetową

Ogłoszenie

informacja na strone internetowa

Ogłoszenie

informacja na strone

Ogłoszenie - 500+

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raniżowie przypomina, że z dniem 1 lipca 2016 r. włącznie upływa termin przyjmowania wniosków na Świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) z możliwością wyrównania świadczenia od 1 kwietnia 2016 r. W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. świadczenie wychowawcze będzie wypłacane począwszy od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski wraz z dokumentami należy składać w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Raniżów w godzinach od 7.30 do 15.30 .