Życzenia świąteczne

 

Życzymy Państwu  udanych, zdrowych,
spokojnych Świąt Bożego Narodzenia!


Aby ten czas wypełnił Was spokojem,
radością i miłością wśród rodziny,
bliskich, znajomych i przyjaciół.
Oby czas, jaki spędzicie razem
był czasem dobrej nowiny, a po świętach,
byście z radością przygotowali się
do przejścia w nowy 2018 rok!

Kierownik GOPS wraz z pracownikami.

 

110813730

.

 

Informacja

 

Informujemy, że faktury i rachunki (opisane i podpisane na odwrocie)

jako dowody poniesionych kosztów do stypendium szkolnego należy złożyć do 11 grudnia 2017 r.

Faktury są przyjmowane w Urzedzie Gminy Raniżów: GOPS pokój nr 3.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 17 22-85-506

 

.

Informacja o wypłatach świadczeń rodzinnych

 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada (art. 26 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia (art. 26 ust. 4 w/w ustawy).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, tj. 2017, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujacych świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku, tj. 2018 (art. 26 ust. 4a w/w ustawy).

 

 

 

NIL - ogłoszenia

Akademia ICT 1

 

Nowe Kwalifikacje Nowe perspketywy 1

Informacja

 

Informujemy, że faktury i rachunki (opisane i podpisane na odwrocie)

jako dowody poniesionych kosztów do stypendium szkolnego należy złożyć do 16 czerwca 2017 r.

Faktury są przyjmowane w Urzedzie Gminy Raniżów: GOPS pokój nr 3.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 17 22-85-506