Ogłoszenie - 500+

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raniżowie przypomina, że z dniem 1 lipca 2016 r. włącznie upływa termin przyjmowania wniosków na Świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) z możliwością wyrównania świadczenia od 1 kwietnia 2016 r. W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. świadczenie wychowawcze będzie wypłacane począwszy od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski wraz z dokumentami należy składać w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Raniżów w godzinach od 7.30 do 15.30 .

Ogłoszenie

warsztaty

Ogłoszenie

ogłoszenie

Ogłoszenie

ogłoszenie Raniżów