Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie

AKTUALNOŚCI, strona 2:

Profilaktyka 40+

Utworzono dnia 21.06.2023

OGŁOSZENIE - RODZINY WSPIERAJĄCE

Utworzono dnia 28.04.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie informuje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. poszukuje rodzin chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Rodziny te to tzw. rodziny wspierające.
 

czytaj dalej na temat: OGŁOSZENIE - RODZINY WSPIERAJĄCE

Opieka wytchnieniowa

Utworzono dnia 21.03.2023

 

„Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!

Utworzono dnia 20.02.2023

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu:

„Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!

 

Miniona sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz towarzyszące jej ograniczenia spowodowały pogorszenie się stanu psychicznego wielu osób. Skutki wprowadzonych obostrzeń – związanych z izolacją, ograniczeniem kontaktów międzyludzkich, ale także utrudnionym dostępem do świadczeń terapeutycznych, odczuły szczególnie mocno osoby z niepełnosprawnościami oraz ich najbliżsi.

Celem niniejszego zadania jest poprawa kondycji psychicznej osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych (rodziców, dzieci, rodzeństwa, wnuków, opiekunów, przyjaciół etc.). W ramach projektu każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z 15 godzin indywidualnych konsultacji z psychologiem. Beneficjenci projektu będą mogli wybrać formę spotkań w zależności od własnych możliwości i preferencji. Porady psychologiczne udzielane będą zarówno stacjonarnie, jak i za pomocą środków porozumiewania się na odległość/online (telefon, Skype itp.).

Do wzięcia udziału w projekcie wymagane są następujące dokumenty:

  • Dla osób z niepełnosprawnością – dokument poświadczający niepełnosprawność oraz stopień bądź inny dokument równoważny; formularz zgłoszeniowy.
  • Dla osoby najbliższej – dokument poświadczający niepełnosprawność osoby, z którą jest spokrewniona; formularz zgłoszeniowy.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Tel: +48 729 835 550

E-mail: j.roszkowska@fen.net.pl – w zgłoszeniu prosimy zostawić swój numer telefonu.

Strona www: https://fen.net.pl/dbam-o-swoje-zdrowie-psychiczne-2023/

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 – 30.06.2023 r.

Projekt „Dbam o swoje zdrowie psychiczne 2023!” Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób najbliższych w zw. z negatywnymi konsekwencjami epidemii SARS-CoV-2” został sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Opaski bezpieczeństwa - opieka na odległość

Utworzono dnia 03.01.2023

W ramach Programu  „Korpus Wsparcia Seniorów’ do 13 lutego 2023 r. do godziny 13.00 seniorzy powyżej 65 roku życia z terenu gminy Raniżów mogą zgłaszać chęć skorzystania z tzw. „opieki na odległość”. Chodzi o dostęp do opasek bezpieczeństwa, które będą połączone  z całodobowym centrum monitoringu.

czytaj dalej na temat: Opaski bezpieczeństwa - opieka na odległość

POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty 

Utworzono dnia 28.12.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie [nazwa OPL] z terenu województwa podkarpackiego przy współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022. 

czytaj dalej na temat: POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty 

Program: „Opieka wytchnieniowa - edycja 2023”

Utworzono dnia 02.11.2022

Program: „Opieka wytchnieniowa - edycja 2023”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie ogłasza nabór chętnych osób na przystąpienie do programu: „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023.”

 

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną

czytaj dalej na temat: Program: „Opieka wytchnieniowa - edycja 2023”

Informacja o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej przyznania dodatku węglowego

Utworzono dnia 27.10.2022

Informacja

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej

przyznania dodatku węglowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie  informuje,

iż z uwagi na zaistnienie przyczyn niezależnych od organu, tj. na nie przekazanie  przez wojewodę środków finansowych na wypłatę dodatku węglowego, nie jest możliwe zachowanie przez organ ustawowego sześćdziesięciodniowego terminu na realizację wypłat.

Dodatek węglowy zostanie wypłacony wnioskodawcom niezwłocznie po otrzymaniu dotacji.

czytaj dalej na temat: Informacja o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej przyznania dodatku węglowego

Dodatek do kosztów gazu LPG, oleju i drewna

Utworzono dnia 06.10.2022

Art. 24 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022, poz. 1967) przewiduje możliwość ubiegania się o dodatek w przypadku gdy głównym źródłem ciepła w gospodarstwie domowym jest:

  • piec lub inne urządzenie zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
  • kocioł olejowy,
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

czytaj dalej na temat: Dodatek do kosztów gazu LPG, oleju i drewna

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny