Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie

36-130 Raniżów

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie zobowiązuje się zapewnić dostępność do swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gopsranizow.pl/bip/.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Treści niedostępne

Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przez obowiązywaniem stosownych przepisów.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

E-mail : gopsranizow@ranizow.pl

Telefon: 17 2285506

 

 

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektorniczną.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony rynku. Wejście główne ( nr 1) znajduje się po lewej stronie elewacji. Wejścia nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Aby dostać się do budynku trzeba skorzystać ze schodów.

Przed budynkiem znajdują się dwa miesjca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed wejściem głównym pod schodami znajduje się domofon umożliwiający kontakt z prawcownikiem, który udzieli niezbędnej pomocy.

Wszystkie biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajdują się na poziomie 1,  do którego prowadzi bezpośrednio wejście nr 1.

 

Poziom 0 - do którego prowadzą schody od wejścia nr 2.

Po stronie prawej od wejścia znajduje się sala narad, a po stronie lewej pomieszczenia techniczne. Na wprost są schody prowadzące do poziomu 2.

 

Poziom 1 - do którego prowadzi wejście nr 1.

Po lewej stronie usytuowana jest sala konferencyjna, w pok. nr 2 Świadczenia rodzinne i wychowawcze, toalety,  w pok. nr 3 znajdują się pomieszczenia tj. po prawej stronie: Kierownik ( pom. 1), po lewej stronie:  toalety, pomieszczenie socjalne, Pracownicy socjalni ( pom. 2 i 3) Księgowość ( pom. 4).

 

Poziom 2 - do którego prowadzą schody z poziomu  0 oraz 1.

Przemieszczając się z poziomu 0 należy iść w stronę prawą do końca korytarza, gdyż na poziomie 2 znajdują się pomieszczenia Urzędu Gminy. Następnie należy zejść po schodach, które łączą poziom 2 z poziomem 1.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, są oznaczenia kontrastowe dla osób słabowidzących.

W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy.

 

Informacje dodatkowe

 

Ułatwienia

Przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed wejściem głównym ( nr 1 ) pod schodami znajduje się domofon umożliwiający kontakt z pracownikiem, który udzieli niezbędnej pomocy.

 

Inne informacje i oświadczenia

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejśc z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 570
Utworzono dnia: 24.03.2021
Dokument wprowadził:
Józefa Kochanowicz
Dokument opublikował:
Józefa Kochanowicz
Dokument wytworzył:
Józefa Kochanowicz
Wytworzono:
Józefa Kochanowicz
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Historia publikacji

  • 24.03.2021 11:26, Administrator
    Dodanie strony: DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI