Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie

„DROGA DO AKTYWNOŚCI - aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo z powiatu kolbuszowskiego”

Utworzono dnia 10.05.2022

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”
zaprasza do udziału w projekcie pn.:
„DROGA DO AKTYWNOŚCI - aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo z powiatu kolbuszowskiego”

nr indentyfikacyjny: RPPK.07.01.00-18-0169/20

Do udziału zapraszamy:

Osoby niepracujące, w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące na terenie powiatu kolbuszowskiego (wg Kodeksu Cywilnego), będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • długotrwale bezrobotne,
 • niepełnosprawne,
 • niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • w wieku 50+,
 • kobiety,
 • rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący gospodarstwa rolne do 2ha.

PREFEROWANI BĘDĄ: bezrobotni i bierni rodzice/opiekunowie prawni posiadający co najmniej 3 dzieci, rolnicy i członkowie ich rodzin, zamierzający odejść z rolnictwa, osoby, które skorzystały ze wsparcia w ramach projektów z zakresu włączenia społecznego

  

REKRUTACJA DO III EDYCJI
odbędzie się w terminie
 od dnia 5 maja do dnia 19 maja 2022

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • Przygotowanie i realizację Indywidualnego Planu Działania przy wsparciu doradcy zawodowego,
 • Grupowe Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • Szkolenia zawodowe oraz dostęp do egzaminów zewnętrznych i możliwość uzyskania zawodu,
 • Indywidualne pośrednictwo pracy,
 • 5-miesięczne staże zawodowe.

 

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE: materiały szkoleniowe, stypendium szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia

 

Więcej informacji dotyczących projektu uzyskają Państwo pod adresem: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL: ul. Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa – pokój nr 6, lub pod numerem telefonu 17 227 02 58 w. 21, 20 oraz na stronie www.nil.kolbuszowa.pl

 

U D Z I A Ł   W   P R O J E K C I E   J E S T   B E Z P Ł A T N Y !!!

ZAPEWNIAMY PEŁNY DOSTĘP DO WSZYSKICH FORM WSPARCIA DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU NA JEDNAKOWYCH ZASADACH

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

Dofinansowanie projektu z UE: 1320531,52zł,

Dofinansowanie projektu z budżetu Państwa: 155334,98zł

www.mapadotacji.gov.pl

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny