Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie

Ogłoszenie - SENIOR +

Utworzono dnia 05.12.2023

- senior-plus-logo.jpg 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie zaprasza  osoby nieaktywne zawodowo, w wieku 60+, zamieszkujące na terenie naszej gminy do udziału w zajęciach organizowanych przez Dzienny Dom „Senior+” w Staniszewskiem.

Placówka zlokalizowana jest w Staniszewskiem i dysponuje 30 miejscami. Do placówki przyjmowane będą osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika GOPS po uprzednim przeprowadzeniu środowiskowego wywiadu rodzinnego Pracownika Socjalnego GOPS.

Dzienny Dom „Senior+” zapewni uczestnikom następujące usługi:

1) socjalne, w tym jeden gorący posiłek

2) edukacyjne,

3) kulturalno-oświatowe,

4) sportowo-rekreacyjne, aktywności ruchowej lub kinezyterapii,

5) aktywizujące społecznie,

6) terapii zajęciowej.

W Dziennym Domu „Senior+” seniorzy mają możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu, nawiązania nowych znajomości i podtrzymywania relacji społecznych a także realizowania własnych pasji i zainteresowań.

Uczestnik placówki ponadto musi być samodzielny w zakresie podstawowych czynności higienicznych i żywieniowych.

Placówka będzie funkcjonować od poniedziałku do piątku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 8.00 – 16.00.

Przyznanie świadczenia w formie pobytu w Dziennym Domu „Senior+” w Staniszewskiem następuje w drodze decyzji administracyjnej na podstawie złożonego przez kandydata wniosku wraz z wymaganymi dokumentami oraz po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu „Senior+” będzie odpłatne w zależności od posiadanych dochodów uczestnika. Szczegółowe informacje o odpłatności będzie można uzyskać po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i ustaleniu sytuacji dochodowej kandydata. Zasady odpłatności za pobyt w Domu określi Uchwała Rady Gminy Raniżów.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu „Senior+” w Staniszewskiem  zapraszamy do składania wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raniżowie.

Druki wniosku wraz z załącznikami dostępne będą w siedzibie GOPS w Raniżowie oraz na stronie internetowej www.ranizow.pl  w zakładce „Senior+”. Nabór wniosków trwa do dn. 29.12.2023 r. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: (17) 22 85 506

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny