Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie

Program: „Opieka wytchnieniowa - edycja 2023”

Utworzono dnia 02.11.2022

Program: „Opieka wytchnieniowa - edycja 2023”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie ogłasza nabór chętnych osób na przystąpienie do programu: „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023.”

 

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną

 

Program jest realizowany w dwóch formach:

  • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

- miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

- ośrodku wsparcia,

- innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,

- domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,

- w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa powyżej , istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc.

  • świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

- ośrodku wsparcia,

- ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

- innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,

- domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,

- w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa powyżej , istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc.

 

Zainteresowane osoby, prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raniżowie oraz wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu i przekazanie do tutejszego Ośrodka do 9 listopada 2022r. Gmina składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody  w terminie do dnia 10 listopada 2022 r.

Informujemy, że osoby  zainteresowane powinni dostarczyć w Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 6 do Programu), wypełnioną przez  lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeutę/pielęgniarkę.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie

ul. Rynek 6

36-130 Raniżów

tel. 17 22 85 506

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny