Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA "CZYSTE POWIETRZE"

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z  Programem „Czyste Powietrze”

Żądanie wydania zaświadczenia można złożyć w sytuacji, kiedy dokument ten jest wymagany przez NFOŚ lub WFOŚ w celu przyznania dofinansowania, co strona poświadcza składając stosowne oświadczenie na formularzu wniosku. Wnioskodawcą w ramach programu „Czyste Powietrze” może być wyłącznie właściciel/współwłaściciel budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego wydzielonego w tym budynku.

Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć:

  • jednoosobowe - osoba fizyczna występująca z żądaniem wydania zaświadczenia samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
  • wieloosobowe - osoba fizyczna występująca z żądaniem wydania zaświadczenia oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Jeżeli żądanie ostanie złożone w okresie:

  • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia,
  • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia.

Gdzie można złożyć wniosek?

Wydawaniem w/w zaświadczeń wnioskodawców zamieszkałych na terenie gminy Raniżów zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie pok. 2 (adres: Rynek 6, 36-130 Raniżów)

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
  • rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny