Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie

Wsparcie rodziny i piecza zastępcza

ASYSTENT RODZINY

Głównym obszarem pracy Asystenta rodziny jest kompleksowa pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, wsparcie i aktywizacja rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, a w szczególności:

  1. pomoc rodzinom w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych, psychologicznych, opiekuńczo – wychowawczych;
  2. motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  3. pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
  4. pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego ;
  5. systematyczne wizyty w miejscu zamieszkania rodzin objętych wsparciem;
  6. stała współpraca z pracownikiem socjalnym GOPS Raniżów, środowiskiem lokalnym i innymi instytucjami;
  7. diagnozowanie warunków życia rodziny, wspieranie i aktywizacja rodzin poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym, w zakresie:

-     prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie wolnego czasu dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych),

-     gospodarowania budżetem domowym (planowania i monitorowania wydatków, oszczędnego gospodarowania mediami),

-     pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny (związanych m.in. z załatwianiem spraw urzędowych, poszukiwaniem pracy, kontaktów ze szkołą, przedszkolem),

-     propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społeczno – edukacyjnego rodziny w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego,

-     pomoc w nawiązywaniu i rozszerzaniu kontaktów interpersonalnych,

-     stymulowanie aktywizacji społecznej rodziny,

-     pomoc w innych sprawach zgłoszonych przez osoby objęte wsparciem i wynikające z ich indywidualnych potrzeb.

  1. prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań.

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny