Nowy okres zasiłkowy - świadczenie wychowawcze

500

 • NOWY OKRES ZASIŁKOWY– ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

 • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raniżowie informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do Świadczeń Wychowawczych (tzw. 500+) na okres zasiłkowy 2017/2018

  Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

  Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli miesięczny dochód rodziny z roku 2016 w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.
  Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli miesięczny dochód rodziny z roku 2016 w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.   

  Wnioski wraz z dokumentami należy składać w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Raniżów w godzinach od 7.30 do 15.30.

 • Więcej informacji pod numerem telefonu: 17 22 772 84.
 • Dokumenty do pobrania:
 • WNIOSEK 500+
 • Załącznik do wniosku 1
 • Załącznik do wniosku 2
 • Załącznik do wniosku 3
 •