warsztaty kulinarne 12-03-2019

 

GOPS w Raniżowie informuje, że w dniu 12 marca 2019 r.

w godz.  16:00 – 18:00 w Urzędzie Gminy ( sala nr 1 )

w Raniżowie odbędą się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

w Podprogramie 2018.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu.

W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapraszamy!

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

warsztaty kuliarne 28-02-2019

 

GOPS w Raniżowie informuje, że w dniu 28 lutego 2019 r.

w godz.  16:00 – 18:00 w Urzędzie Gminy ( sala nr 1 )

w Raniżowie odbędą się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

w Podprogramie 2018.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu.

W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapraszamy!

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

warsztaty 8.02.2019

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie informuje, że w dniu 8 lutego 2019 r. w godz.  16:00 – 18:00 w Urzędzie Gminy (sala nr 1) w Raniżowie odbędą się warsztaty dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

w Podprogramie 2018.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu.

W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapraszamy!

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

warsztaty kulinarne 14 stycznia 2019

 

GOPS w Raniżowie informuje, że w dniu 14 stycznia 2019 r.

w godz.  16:00 – 18:00 w Urzędzie Gminy (sala nr 1)

w Raniżowie odbędą się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

w Podprogramie 2018.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu.

W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapraszamy!

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

warsztaty kulinarne

GOPS w Raniżowie informuje, że w dniu 29 listopada 2018 r.

w godz.  16:00 – 18:00 w Urzędzie Gminy (sala nr 1)

w Raniżowie odbędą się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

w Podprogramie 2018.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu.

W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapraszamy!

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

pomoc żywnościowa 2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

      Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raniżowie informuje, że w dniu 26 października 2018 r. w godzinach 10.00-16.00 będą wydawane artykuły spożywcze dla osób najbardziej potrzebujących

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018.

   Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej będzie przekazywana osobom i ich rodzinom jeśli spełniają kryteria kwalifikowalności do statusu najbardziej potrzebujących tj. znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. 

     Podstawą do otrzymania pomocy jest skierowanie wystawione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie.

                                                                        Józefa Kochanowicz

                                                                             Kierownik GOPS

pomoc żywnościowa 2018

O G Ł O S Z E N I E

            Wójt Gminy Raniżów informuje, że zostanie pozyskana żywność z Banku Żywności dla osób najbardziej potrzebujących    z terenu gminy.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 26.10.2018r. w celu weryfikacji uprawnień i uzyskania „Skierowania”.

            Z pomocy może skorzystać osoba samotnie gospodarująca z dochodem nie wyższym niż 1402,00lub rodzina, w której dochód na osobę nie przekracza 1056,00 zł przy jednoczesnym wystąpieniu powodu do udzielenia pomocy określonym w ustawie o pomocy społecznej.

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Loga na strony intrnetowe

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

 1. a)
 2. b)racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. c)przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. d)prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Czytaj więcej: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PODPROGRAM 2017

PODPROGRAM 2017 – efekty

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie z terenu województwa podkarpackiego przy współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • 3.Pomoc żywnościowa trafiła do 300 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa podkarpackiego.
 • 4.Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • - 15,363 ton żywności;
 • - 1.200 paczek żywnościowych.
 • 5.W ramach Podprogramu 2017 dla 28 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 6 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

• Dietetyczne – 1 spotkanie dla 17 uczestników

• Kulinarno-dietetyczne - 1 spotkanie dla 11 uczestników

 

                                                             Kierownik GOPS

                                                             Józefa Kochanowicz

 

DOBRY START - 300+

 

NOWE ŚWIADCZENIE – „DOBRY START” ( 300+ )

 

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku w kwocie 300,00 zł

na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci uczące się

w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne

(tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie informuję, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” w formie tradycyjnej (papierowej) przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018 r.

do 30 listopada 2018 r. w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Raniżów w godzinach od 7.30 do 15.30

 

Od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. wniosek o ustalenie prawa

do świadczenia „Dobry Start” można złożyć w formie elektronicznej (online) za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej.

Dokumenty do pobrania:

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 17 22 772 84

oraz na www.mrpips.gov.pl/DobryStart