Podsumowanie roku 2013

Z dniem 31 grudnia 2013 r. dobiegła końca kolejna edycja projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Raniżów”.

W projekcie wzięło udział 14 osób, które w ramach zawartych kontraktów socjalnych uczestniczyły w szkoleniach z zakresu rozwoju osobowego, w łącznym wymiarze 77 godz. na osobę. Szkolenia te podniosły kompetencje i umiejętności społeczne uczestników.

Po tych szkoleniach jeden z uczestników projektu podjął pracę zawodową (gratulujemy!). Pozostałe osoby realizowały kontrakty socjalne poprzez uczestnictwo w wybranych przez siebie szkoleniach/kursach zawodowych. Były to szkolenia z zakresu:

 • sprzedawca z obsługą kas fiskalnych z fakturowaniem i elementami wizażu

 • opiekunka dziecięca

 • wizaż i stylizacja paznokci

 • kucharz-pizzer z elementami dekoracji stołów

 • podstawy obsługi komputera

 • kierowca wózków jezdniowych

 • operator koparko-ładowarki

 • spawanie metodą TIG

Wszyscy uczestnicy szkoleń pozytywnie zdali egzaminy i na zakończenie projektu otrzymali gadżety promocyjne (filiżankę i parasol) oraz uścisk dłoni Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z gratulacjami i życzeniami podjęcia pracy zawodowej.

 • IMG_9290
 • IMG_9292
 • IMG_9293
 • PC304045

„Kucharz – pizzer z elementami dekoracji stołów”

W dniach od 12 do 29 listopada 2013 r. trzy uczestniczki projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Raniżów” wzięły udział w ostatnim, planowanym na 2013 r. kursie zawodowym, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL.

Szkolenie w wymiarze 120 godzin dydaktycznych obejmowało tematykę z zakresu: „kucharz małej gastronomii”, „pizzer” jak również elementy dekoracji stołów i carvingu. Panie odbywały zajęcia praktyczne w Kolbuszowej, m.in. w restauracji K2.

Objęte były ubezpieczeniem, otrzymały materiały dydaktyczne, odzież ochronną, zapewnione miały gorące posiłki, badania lekarskie oraz zwrot kosztów dojazdu.

Szkolenie zakończyło się pozytywnie zdanym egzaminem wewnętrznym i uzyskaniem zaświadczenia.

Opracowała - Józefa Kochanowicz

 • IMGP1998
 • IMGP2003
 • IMGP2017
 • IMGP2037
 • IMGP2049
 • IMGP2050

 

 

„Opiekunka dziecięca”

Realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Raniżów współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL dał możliwość szkolenia zawodowego pn. „Opiekunka dziecięca” jednej uczestniczce projektu.

Szkolenie odbyło się w jednym z Kolbuszowskich przedszkoli w okresie od 22 października do 8 listopada 2013 r.  i trwało 110 godzin.

Uczestniczka projektu systemowego miała zapewnione materiały dydaktyczne, ubezpieczenie, gorący posiłek, napoje i zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Szkolenie zakończyło się pozytywnie zdanym egzaminem.

Opracowała  Józefa Kochanowicz

 • opiek
 • opiekunka

„Podstawy obsługi komputera”

W dniach od 1 do 7 października 2013 r. było realizowane szkolenie z tematyki „Podstawy obsługi komputera” w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Raniżów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL. 

Szkolenie w wymiarze 40 godzin dydaktycznych ukończyły 3 uczestniczki projektu, które miały zapewnione materiały dydaktyczne, gorący posiłek i zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie.

Kurs odbył się w Kolbuszowej, gdzie uczestniczki miały zajęcia teoretyczne i praktyczne, oraz gdzie przeszły egzamin wewnętrzny i uzyskały certyfikaty.

Opracowała  Józefa Kochanowicz

 • komp
 • kopmpu