Podstawy księgowości

W ramach realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Raniżów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w dniach od 6 listopada 2014 r. do 9 grudnia 2014 r. odbywał się kurs „Podstawy księgowości” dla jednego uczestnika projektu.

Pan Aleksander dojeżdżał na zajęcia do Kolbuszowej przez 16 dni. Otrzymał zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, objęty był wyżywieniem. Kurs w wymiarze 124 godzin dydaktycznych zakończył pozytywnie zdanym egzaminem.

                                                                       Kierownik GOPS

                                                                       Józefa Kochanowicz

  • IMG_1047
  • IMG_1067