Informacja

 

Informujemy, że faktury i rachunki (opisane i podpisane na odwrocie)

jako dowody poniesionych kosztów do stypendium szkolnego należy złożyć do 11 grudnia 2017 r.

Faktury są przyjmowane w Urzedzie Gminy Raniżów: GOPS pokój nr 3.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 17 22-85-506

 

.

Informacja o wypłatach świadczeń rodzinnych

 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada (art. 26 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia (art. 26 ust. 4 w/w ustawy).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, tj. 2017, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujacych świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku, tj. 2018 (art. 26 ust. 4a w/w ustawy).

 

 

 

Nowy okres zasiłkowy - świadczenie wychowawcze

500

 • NOWY OKRES ZASIŁKOWY– ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

 • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raniżowie informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do Świadczeń Wychowawczych (tzw. 500+) na okres zasiłkowy 2017/2018

  Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

  Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli miesięczny dochód rodziny z roku 2016 w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.
  Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli miesięczny dochód rodziny z roku 2016 w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.   

  Wnioski wraz z dokumentami należy składać w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Raniżów w godzinach od 7.30 do 15.30.

 • Więcej informacji pod numerem telefonu: 17 22 772 84.
 • Dokumenty do pobrania:
 • WNIOSEK 500+
 • Załącznik do wniosku 1
 • Załącznik do wniosku 2
 • Załącznik do wniosku 3
 •  

NIL - ogłoszenia

Akademia ICT 1

 

Nowe Kwalifikacje Nowe perspketywy 1

Informacja

 

Informujemy, że faktury i rachunki (opisane i podpisane na odwrocie)

jako dowody poniesionych kosztów do stypendium szkolnego należy złożyć do 16 czerwca 2017 r.

Faktury są przyjmowane w Urzedzie Gminy Raniżów: GOPS pokój nr 3.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 17 22-85-506