Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. "Becikowe"

 

Przysługuje na każde dziecko (urodzone przy jednym porodzie lub adoptowane).

Świadczenie przysługuje:

  • matce lub ojcu dziecka,
  • opiekunowi prawnemu dziecka,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka, tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka.

Taki rodzaj zapomogi otrzymają Państwo, jeżeli:

  • dochód rodziny w poprzedzającym roku rozliczeniowym nie przekraczał 1922 zł miesięcznie netto w przeliczeniu na osobę,
  • matka dziecka nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu pozostawała pod opieką medyczną.

 

Wniosek trzeba złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku dziecka objętego opieką prawną, faktyczną lub adoptowanego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia taką formą opieki, jednak nie później niż do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

  1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (w praktyce: na podstawie okazanego oryginalnego dokumentu sporządzana jest kopia załączana do wniosku, co oznacza, że oryginał aktu będziecie mogli Państwo zachować dla siebie),
  2. zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu wystawione przez lekarza lub położną (oczywiście punkt ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także tych, które dziecko adoptowały).

Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wypłacana jest jednorazowo po wydaniu decyzji o jej przyznaniu.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny