Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie

DOTATEK OSŁONOWY 2024

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom domowym, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w roku 2022 nie przekracza:

 • 2100 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
 • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku przekroczenia tych limitów, wysokość dodatku jest zmniejszana stopniowo, według zasady "złotówka za złotówkę" (po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia - minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł).

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Podwyższony dodatek osłonowy przysługuje osobom opalającym domy węglem i wynosi:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

WZÓR WNIOSKU

Poniżej w załączniku znajduje się aktualny wzór wniosku o wypłtę dodatku osłonowego

https://gopsranizow.pl/pliki/plik/59-38063378-1705927093.pdf

 

AKTUALNOŚCI, strona 3:

POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty 

Utworzono dnia 28.12.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie [nazwa OPL] z terenu województwa podkarpackiego przy współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022. 

czytaj dalej na temat: POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty 

Program: „Opieka wytchnieniowa - edycja 2023”

Utworzono dnia 02.11.2022

Program: „Opieka wytchnieniowa - edycja 2023”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie ogłasza nabór chętnych osób na przystąpienie do programu: „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023.”

 

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną

czytaj dalej na temat: Program: „Opieka wytchnieniowa - edycja 2023”

Informacja o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej przyznania dodatku węglowego

Utworzono dnia 27.10.2022

Informacja

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej

przyznania dodatku węglowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie  informuje,

iż z uwagi na zaistnienie przyczyn niezależnych od organu, tj. na nie przekazanie  przez wojewodę środków finansowych na wypłatę dodatku węglowego, nie jest możliwe zachowanie przez organ ustawowego sześćdziesięciodniowego terminu na realizację wypłat.

Dodatek węglowy zostanie wypłacony wnioskodawcom niezwłocznie po otrzymaniu dotacji.

czytaj dalej na temat: Informacja o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej przyznania dodatku węglowego

Dodatek do kosztów gazu LPG, oleju i drewna

Utworzono dnia 06.10.2022

Art. 24 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022, poz. 1967) przewiduje możliwość ubiegania się o dodatek w przypadku gdy głównym źródłem ciepła w gospodarstwie domowym jest:

 • piec lub inne urządzenie zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
 • kocioł olejowy,
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

czytaj dalej na temat: Dodatek do kosztów gazu LPG, oleju i drewna

WERYFIKACJA WNIOSKÓW O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO

Utworzono dnia 27.09.2022

Minister Klimatu i Środowiska zobowiązał Gminy do starannej weryfikacji składanych wniosków o dodatek węglowy w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioskodawcom, którzy składają wnioski o dodatek węglowy, przedstawiając w nich nieprawdziwe informacje, grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

czytaj dalej na temat: WERYFIKACJA WNIOSKÓW O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO

Dodatek węglowy - informacje

Utworzono dnia 17.08.2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raniżowie  informuje, że w dniu 17 sierpnia 2022 r. weszło w życie  Rozporządzenie  Ministra Klimatu i Środowiska  w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego, oznacza to, że od dnia 17 sierpnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raniżowie można składać wnioski o przyznanie  dodatku  węglowego.

czytaj dalej na temat: Dodatek węglowy - informacje

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS obsługuje wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus

Utworzono dnia 28.01.2022

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie, a pieniądze trafią na konto bankowe

Od 1 lutego 2022 roku, ruszy nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy, 2022/2023 który będzie obowiązywał od 1 czerwca 2022 r.

przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną
i portal Emp@tia.

W każdej jednostce ZUS są dla zainteresowanych klientów udostępnione komputery, na których można będzie wypełnić wniosek, również z asystą pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto ZUS planuje utworzenie od lutego, tj. od daty rozpoczęcia przyjmowania wniosków na nowy okres świadczeniowy, dodatkowych, mobilnych punktów składania wniosków w innych placówkach/urzędach (np. Poczta, KRUS) w celu dotarcia do lokalnych środowisk, służąc rodzinom pomocą zarówno w założeniu profilu na PUE ZUS, jak i w wypełnieniu i wysłaniu wniosku przez Internet.

ZUS zapewnia pomoc w sprawie świadczenia wychowawczego:

na specjalnej infolinii 22 290 55 00 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00)

- w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres:cot@zus.pl

we wszystkich placówkach ZUS.

 

INFORMACJE I INSTRUKCJE NA STRONIE ZUS

Warsztaty dietetyczne

Utworzono dnia 18.05.2022

GOPS w Raniżowie

informuje, że w dniu

26- 05- 2022 r. w godz.  15:30 – 17:30

w Urzędzie Gminy Sala nr 1

w Raniżowie

odbędą się

warsztaty dietetyczne

jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w  Podprogramie 2021.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami zdrowego odżywiania oraz planowaniem budżetu domowego.

Udział w warsztatach jest bezpłatny!!!

 Zapraszamy!!!!

Ogłoszenie

Utworzono dnia 10.05.2022

„DROGA DO AKTYWNOŚCI - aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo z powiatu kolbuszowskiego”

Utworzono dnia 10.05.2022

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”
zaprasza do udziału w projekcie pn.:
„DROGA DO AKTYWNOŚCI - aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo z powiatu kolbuszowskiego”

nr indentyfikacyjny: RPPK.07.01.00-18-0169/20

Do udziału zapraszamy:

Osoby niepracujące, w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące na terenie powiatu kolbuszowskiego (wg Kodeksu Cywilnego), będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • długotrwale bezrobotne,
 • niepełnosprawne,
 • niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • w wieku 50+,
 • kobiety,
 • rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący gospodarstwa rolne do 2ha.

 

czytaj dalej na temat: „DROGA DO AKTYWNOŚCI - aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo z powiatu kolbuszowskiego”

ZAŁĄCZNIKI:

 • Załącznik
  Utworzono dnia 19.04.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Załącznik
  Utworzono dnia 22.01.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny